Van Wenum Consultancy B.V.  info@vanwenumconsultancy.nl 
Partner in procesbegeleiding 

Projecten

De projecten waaraan Van Wenum Consultancy onder andere aan heeft bijgedragen zijn: 

DBFM project SAA A1/A6 Diemen - Almere Havendreef:

 - Coördinator Opleveren 
  (Rijkswaterstaat, 12 stakeholders)

- Procesmanager 
  (Certificatenmanagement, Configuratie management (CMDB),   Systems Engineering (SE), Documentmanagement)

Periode: Aug 2014 - Aug 2018


DBFM project Omlegging Twenteroute N18 Eibergen - Enschede: 

- Adviseur procesmanagement

- Coördinator Opleveren (Rijkswaterstaat, 9 stakeholders)

Periode: Juli 2017 - Mei 2018

 

D&C Project Zuidasdok

- Procescoördinator Hoofdwegennet en kunstwerken
- Procescoördinator Openbaar Vervoer Terminal (OVT)

Periode: April 2018 - Januari 2023DBFM project A12/A15 Doortrekken knooppunt Ressen - Oudbroeken (Via15)

- Procescoördinator deelgebied 2

Periode: Juni 2020 - Februari 2022


 


UAV-GC project Renovatie Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch

- Procesmanager


Periode: Juli 2021 - HedenBouwteam Oranje Loper Bruggen en Straten

- Manager Procesbeheersing Bouwteam
- Manager Procesbeheersing Aannemerscombinatie Piet Kramer 2.0

Periode: Oktober 2021 - Heden

2-fasen contract A27 Houten - Hooipolder Zuid
(Everdingen - Knooppunt Hooipolder)


- Procesmanager Integraal


Periode: juni 2023 - Heden