Van Wenum Consultancy B.V.  info@vanwenumconsultancy.nl 
Partner in procesbegeleiding 

Welkom op de website!

De projecten die in de bouw aanbesteed worden zijn vaak groot en complex. De contractvormen veranderen hierin mee. Gevolg hiervan is dat verantwoordelijkheden worden verschoven van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Een grote uitdaging is de afgelopen jaren gebleken. Een brood kopen bij de bakker is één, maar het hele bakproces daarvoor is veelal onbekend. Hetzelfde geldt voor de de bouw sector. 

De contracten zijn steeds omvangrijker in waarde maar ook in complexiteit. De opdrachtnemer krijgt veelal niet meer alleen de bouw gegund. Binnen de huidige contractvormen zoals Design & Construct (D&C)  is bijvoorbeeld ook het ontwerp onderdeel van de aanbieding van de opdrachtnemer. Daarnaast worden de echt grote werken veelal aanbesteed onder contractvormen die nog verder gaan. Deze zogeheten DB(F)M (Design, Build, Finance and Maintain) contracten leggen nog meer verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer. Hierbij is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor:
- Ontwerp
- Realisatie
- Onderhoud
- (Financiering)

Dit vergt veel meer van een opdrachtnemer in andere gebieden dan het bouwen alleen. Hierbij is het essentieel dat raakvlakken afgestemd worden en de meest integrale oplossingen worden bedacht, ontworpen en gerealiseerd. Dit vraagt om een vloeiend lopend proces om deze immense klussen effectief en efficiënt te laten verlopen en aantoonbaar aan alle verplichting te voldoen.

Van Wenum Consultancy adviseert en ondersteunt in alle rollen van procesmanagement en procesbeheersing die benodigd zijn deze uitdagingen tot een goed einde te brengen. Denk hierbij aan de vakgebieden:

-      Kwaliteitsmanagement
-      Oplevercoördinatie
-      Procesmanagement
-      Risicomanagement
-      Systems Engineering
-      Verificatie en Validatie 

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en horen graag hoe Van Wenum Consultancy B.V. kan ondersteunen bij uw project!

Om deze uitdagingen nog beter aan te kunnen gaan is Van Wenum Consultancy B.V. partner van CPM Consultancy. Door samen te werken met één team, één gedachte en één doel creëren wij een sterk procesmanagementteam om de uitdagingen aan te gaan.